VAHINI'S

INHOUD

BABABOOKS


 

 

...... Onder Constructie ..... 


 
Inhoud

Bhagavad Gîtâ betekent 'Het Lied van God'. Het is de kern van de Indiase godsdienst en filosofie.
Dit heilige werk leert mensen hun lagere impulsen te overwinnen en hun mogelijkheden ten volle te verwezenlijken.
Dit betekent zichzelf kennen als de onsterfelijke ziel... één met God.
Vijfduizend jaar geleden onderwees Heer Krishna deze kennis aan Arjuna op het slagveld, vlak voor de grote oorlog,
waarin de goede krachten tegenover de krachten van het kwaad kwamen te staan.
Die oorlog was een symbool van de voortdurende strijd in het hart van de mensen
om het goede te doen en het verkeerde te weerstaan ...
een innerlijke strijd die tot op de huidige dag nog onverminderd voortgaat.
In de Gîtâ gaat het om deze strijd; de leringen zijn tijdloos en universeel, van toepassing op alle mensen van elke
geestelijke en politieke richting en van elk tijdperk, van Arjuna tot de mens van nu.

 

Opmerking ten behoeve van de lezer


De Essentie van de Gita


Liefde en plicht - het pad naar de volmaaktheid

1e voordracht

Overgave - transformatie van mens tot god

2e voordracht

Gods liefde verdienen

3e voordracht

Verwerf de genade van de Heer, dan zul je alles verwerven

4e voordracht

Het ontdekken van God, die in je hart woont

5e voordracht

De drie trajecten op het spirituele pad

6e voordracht

Het in bedwang houden van de tong - bij het eten en het spreken

7e voordracht

Je bereikt God slechts door liefde

8e voordracht

Begeerte en boosheid - de slechte tweeling

9e voordracht

Liefde en opoffering, de genezing voor boosheid en begeerte

10e voordracht

De ware verzaking is je geest naar God keren in plaats van naar de wereld

11e voordracht

Wees zuiver - laat je daden, gedachten en woorden één zijn

12e voordracht

Verloren tijd is verloren leven

13e voordracht

Gedenk de Heer - vergeet de wereld

14e voordracht

Laat je zelfbedrog varen - ken je ware Zelf

15e voordracht

Verdrijf je onwetendheid en je zult voor altijd vrij zijn van smart

16e voordracht

Beheers je zintuigen en de gehele wereld zal jou toebehoren

17e voordracht

Je bent de bewoner, je bent niet het lichaam en niet je gedachten

18e voordracht

Beheersing van de zintuigen: de sleutel tot de hoogste wijsheid

19e voordracht

Zonder zelfkennis heeft kennis van de wereld geen waarde

20e voordracht

Identificeer jezelf met God, dan wordt je goddelijk

21e voordracht

Het grofstoffelijke, het fijnstoffelijke en het causale universum

22e voordracht

Wees altijd tevreden en verdien zo Gods liefde

23e voordracht

Geduld en verdraagzaamheid, de kern van alle spirituele training

24e voordracht

Jaloezie en haat - twee plagen die je vrede teniet doen

25e voordracht

Dharma en waarheid, de adem van het leven

26e voordracht

Goedheid en erbarmen - kenmerken van de ware mens

27e voordracht

Onbevreesd zijn betekent dat je het ene Zelf ziet in ieder schepsel

28e voordracht

Wend je tot God, dan wendt God zich naar jou

29e voordracht

Wil je bevrijd worden, geef dan je gedachten geheel over aan God

30e voordracht

Doe altijd je plicht en heilig al je handelen

31e voordracht

De yoga van het handelen - het afstand doen van de vruchten

32e voordracht

Het ontwikkelen van het innerlijke zien

33e voordracht

Laat het lichaamsbewustzijn verdwijnen en kom tot het godsbewustzijn

34e voordracht

Register en verklarende woordenlijst


 

 
 

 

 

Foto muur-reliëf en tekening Sai Baba door resp.: Vishvanath en Sai Ananda Shroyer

 
 

VAHINI'S

INHOUD

BABABOOKS


Bhagavad-Gîtâ - The Divine Song | Geetha Vahini | Een Lied van Geluk | Gîtâ Gezongen | Woordenlijsten | Audio